Het verhaal

Beschikbaarheid en aanwending restwater bietenproces in combinatie met verschillende grondwaterwinningen

De ideale plek

Suikerbieten bestaan voor 75 % uit water, wat betekent dat de Tiense Suikerraffinaderij jaarlijks meer dan 1 miljard liter water produceert. Dat komt overeen met het volume van zo’n 400 Olympische zwembaden van 2 meter diep. Hoewel we proberen dit water zo veel mogelijk te hergebruiken in het productieproces, wordt er jaarlijks nog steeds 1 miljard liter gezuiverd water via de Grote Gete naar de zee afgevoerd. In tijden van toenemende droogte is het cruciaal om dit water duurzaam te hergebruiken. Met steun van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in het kader van de Blue Deal wordt er een nabehandelingssysteem gebouwd om het water, dat normaal gesproken naar de Grote Gete zou stromen, te zuiveren naar hogere normen.

Bieten die in water liggen
In tijden van toenemende droogte is het cruciaal om dit water duurzaam te hergebruiken.

Deze extra zuivering zorgt ervoor dat het water dat naar de Tiense Watervelden wordt gepompt, voldoet aan de normen voor irrigatie, recreatief gebruik en zelfs als bron voor drinkwaterproductie. Net zoals suikerbieten niet het hele jaar door worden verwerkt, produceert de Tiense Suikerraffinaderij ongeveer 8 maanden per jaar water, van september tot april, wat niet de droogste periode in ons land is. Om dit water op te vangen heeft De Watergroep een bufferoplossing voorbereid. Door de extra behandeling van het water is de situatie in het bufferbekken niet te vergelijken met de huidige bezinkingsvijvers. De bezinkingsvijvers zijn noodzakelijk om de teelaarde die aan de bieten hangt uit het spoelwater te verwijderen. Dit spoelwater wordt na hergebruik tweemaal gezuiverd: een eerste keer zodat het terug kan vloeien naar de Grote Gete, een tweede keer zodat het voldoet aan de hogere normen.

Drinkwater maken

Waterbekken

De Tiense Suikerraffinaderij verwerkt de suikerbieten tot suiker. Hierbij komt een grote hoeveelheid water vrij. Dit water, dat op de site van Tiense Suiker wordt gezuiverd, wordt opgeslagen in een groot waterbekken met een inhoud van 600.000 m³ of 600 miljoen liter. Zo’n groot bekken is nodig omdat de suikerbieten tijdens de campagne van september tot april worden verwerkt en klanten het hele jaar door drinkwater nodig hebben, zeker in de zomer. Het water uit het bekken kan zonder verdere zuivering gebruikt worden voor de waterrecreatie en kan door landbouwers opgehaald worden als irrigatiewater.

Waterproductiecentrum
Het water uit het bekken wordt gebruikt om drinkwater van te maken in het waterproductiecentrum. Het precieze waterzuiveringsproces is nog niet bepaald, maar zal zeker één of meerdere membraanfilters en een actieve koolfilter bevatten. Het gezuiverde water wordt vervolgens gemengd met het behandelde grondwater en naar de klanten gepompt.

Membraanfiltratie
Membraanfiltratie is een proces waarbij stoffen uit het water worden gehaald door middel van scheiding op basis van deeltjesgrootte en drukverschil. Door het toepassen van een specifiek membraan (semipermeabel materiaal) met een specifieke poriegrootte kan de gewenste scheiding worden verkregen.

Actieve koolfiltratie
Actieve koolfiltratie is een techniek waarbij opgeloste, organische bestanddelen worden geadsorbeerd aan de actieve uiteinden van de koolstofkorrels.

Water ontharden

Het drinkwater in Tienen bevat zeer veel kalk. Om het comfort te verhogen, plant De Watergroep een onthardingsfabriek op de site van De Tiense Watervelden. Water uit de verschillende grondwaterwinningen in de buurt van Tienen (Hélécine, Kumtich en Overlaar) wordt in Goetsenhoven verzameld. Met de techniek van korrelreactoren wordt de kalk uit het water verwijderd. Daarna wordt het veel zachtere water aan klanten geleverd.

Dit initiatief kadert in een programma van de Vlaamse Milieumaatschappij dat deel uitmaakt van het Vlaams klimaatadaptatieplan en de structurele verankering van de Blue Deal. Meer informatie vind je op www.vmm.be/circulair-water.

Bluedeal logo van de Vlaamse overheid